Великому коню й роботу немалу...
(Збірник українських прислів’їв №326)

Великому коню - й роботу немалу


Прислів’я №326

4
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.