Виросло лоша кобилі поміч...
(Збірник українських прислів’їв №328)

Виросло лоша - кобилі поміч


Прислів’я №328

8
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.