Високе дерево вітер зламає найперше...
(Збірник українських прислів’їв №329)

Високе дерево вітер зламає найперше


Прислів’я №329

9
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.