Воли орють, а скакуни овес їдять...
(Збірник українських прислів’їв №330)

Воли орють, а скакуни овес їдять


Прислів’я №330

10
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.