Буває, жінка перетворює овес на пшеницю, а часом навпаки...
(Збірник українських прислів’їв №334)

Буває, жінка перетворює овес на пшеницю, а часом - навпаки.


Прислів’я №334

5
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.