Була б свинка, буде й щетинка...
(Збірник українських прислів’їв №335)

Була б свинка, буде й щетинка.


Прислів’я №335

9
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.