Від путящого господаря собака не втече...
(Збірник українських прислів’їв №338)

Від путящого господаря собака не втече.


Прислів’я №338

31
ПРИСЛІВ’Я - це мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.