Як порахувати піднесення до степеня (таблиця)

28 травня 2023р.
674

Степінь числа складається з двох цифр. Степінь числа утворюється множенням числа на себе n разів. Наприклад, сn. Для того, щоб підрахувати 26 потрібно 2 помножити 2 шість разів 2*2*2*2*2*2, щоб спростити написання такої математичної дії - 26 (читається: два в шостій степені).

Степінь числа таблиця
Степінь числа

Таблиця степенів чисел від 1 до 10
11 = 1
12 = 1
13 = 1
14 = 1
15 = 1
16 = 1
17 = 1
18 = 1
19 = 1
110 = 1

21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512
210 = 1024

31 = 3
32 = 9
33 = 27
34 = 81
35 = 243
36 = 729
37 = 2187
38 = 6561
39 = 19683
310 = 59049

41 = 4
42 = 16
43 = 64
44 = 256
45 = 1024
46 = 4096
47 = 16384
48 = 65536
49 = 262144
410 = 1048576

51 = 5
52 = 25
53 = 125
54 = 625
55 = 3125
56 = 15625
57 = 78125
58 = 390625
59 = 1953125
510 = 9765625

61 = 6
62 = 36
63 = 216
64 = 1296
65 = 7776
66 = 46656
67 = 279936
68 = 1679616
69 = 10077696
610 = 60466176

71 = 7
72 = 49
73 = 343
74 = 2401
75 = 16807
76 = 117649
77 = 823543
78 = 5764801
79 = 40353607
710 = 282475249

81 = 8
82 = 64
83 = 512
84 = 4096
85 = 32768
86 = 262144
87 = 2097152
88 = 16777216
89 = 134217728
810 = 1073741824

91 = 9
92 = 81
93 = 729
94 = 6561
95 = 59049
96 = 531441
97 = 4782969
98 = 43046721
99 = 387420489
910 = 3486784401

101 = 10
102 = 100
103 = 1000
104 = 10000
105 = 100000
106 = 1000000
107 = 10000000
108 = 100000000
109 = 1000000000
1010 = 10000000000

Степінь числа таблиця


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Таблиці множення та ділення

Як порахувати відсоток від числа